freakyDMT
(Newbee)
07-12-03 00:16
No 446552
      thryptophan - tryptamine HcL in high yield
(Rated as: excellent)
 Bookmark   

High yield syntheses of Tryptamine HcL from dl-Tryptophan
translation from polish patent PL 130769
for a 10 liter chemical reactor.
1000 gram of dl-tryptophan is dissolved in 2157 gram cyclohexanol and heated until reflux.
To that 784,3 gram of tetraline which contains 9-10% of peroxides (which peroxides i'm still looking for,you will here later)is being dropped by the refluxing solution in 30 minutes.
the total solution is refluxed until clear (3-4 hrs)
After the solution is cooled down to 30C it is diluted with 2157 gram cyclohexane and filtered.
The filtrate is treated with ethanolic HcL or HcL gas to form the HcL salt.
this is filtered and washed with benzene/ethanol 80/20
yield 779.4-833.3 % (82-85%)

extra information concerning peroxides in the polish patent.
my polish friend is on holyday back to poland for a month.
mayby someone from the russian hyperlab can find out what type of peroxide is used.

here is and transcript of the original polish patent.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
URZAD PATENTOWY P.R.L
OPIS PATENTOWY 130769

Zgloszono 80 11 15/ p. 227 894/
int. Cl.3 C07D 209/16
Zgloszonie ogloszono 82 05 24
Opis patentowy opublikowano 1985 12 30

Tworcy wynalazku: marian Eckstein,Stanislaw Misztal,anna Tarczynska,mieczyslaw Adamus.
Uprawniony z patentu: Krakowskie zaklady Farmaceutycne "POLFA", Krakow POLSKA

        sposob wytwarzania chlorowodorku Tryptaminy

Przedmiotem wynalazku jest sposob wytwarzania chlorowodorku tryptaminy.
Zany jest z literatury seiichi takano i wspol-pracownikow heterocycles vol. 6,no 8 1977 str. 1167 sposob wytwarzania tryptaminy na drodze dekarboksylacji tryptofanu w temperaturze wrzenia tetraliny 206C przy stosunku tryptofanu do tetraliny 1:10 w obecnosci ketonow alifatycznych lub aldehydow.
Reakcje prowadzono w skali 10-13 g. przy czasie reakcji wynosazym 2-12 godzin uzyskiwano wydajnosci 50-86%
natomiast w skali 0,5 mola zwieksze sie czas ogrzewania 2-2,5 krotnie i podana w przepisie wydajnosc jast nie do odtworzenia.
znana jest takze mozliwosc prowadzenia dekarboksylacji alpha-aminokwasow z publikacji tadashi Suyamai wspolpracownikow C.A 63/7097, 1965 w obecnosci tetraliny i cyclohexanolu.
W przykladzie podano tylko sposob dekarboksylacji L-izoleucyny w tetralinie z dodatkiem malych ilosci nadtlenku tetraliny.
prowadzenie reakcji dekarboksylacji DL-tryptofanu wedlug znanych sposobow jest uciazliwe z uwagi na prowadzenie reakcji w temperaturze wrzenia tetraliny ~206C przy czym uzyskuje sie niskie wydajnosci, zwlaszcza przy powiekszeniu skali procesu.
Nadrodze dlugotrwalych prob opracowano sposob,ktory umozliwia prowadzenie reakcji w temperaturze znacznie ponizej 200C z wydajnoscia 85-88% w wsrunkach umozliwiajacych prowadzenie tago procesu rowniez w skali przemyslowej.
sposobem wedlug wynalazku dekarboksylacji D,L-tryptofanu prowadzi sie w srodowisku cycloheksanolu w obacnosci tetraliny zawierajecej nedtlanki tetraliny lub w obecnosci alpha-tetralonu.
Reakcje prowadzi sie w temperaturze wrzenia mieszaniny,to jest 160-180C.
Tryptofan zawiesza sie w 2-2,5 krotnej ilosci cycloheksanolu i dodaje tetraline zawierajaca 8-20% nedtlenkow.
Lub alpha-tetralon o zawartosci 80-100%.
Produkt reakcji wydziela sie,po uprzednim rozcienczeniu oziebionej mieszaniny po dekarboksylacji benzenem lub cyklohesanem w stosunku objetosciomym 1:1 w postaci chlorowodorku
przy uzyciu gazowego chlorowodorku lub jego alkoholowego roztworu.
przy procesie dekarboksylacji tryptofanu ilosc nadtlenkow tetraliny w stosunku do tryptofanu winna wynosic 8-12% a ilosc alphatetralonu 6-8%.

PRZYKLAD 1. Dowrzacej zawiessiny 204 g/1 mol/D,L-tryptofanu w 440 g/4,4 mola/ cycloheksanolu wkrapla sie w czasie pol godziny 160 g tetraliny zawierajacej 9-10% nadtlenku, lub odpowiednio mniejsze ilosc,przy zewarttosci nadtlenkow ponad 10%.
Mieszanine gotuje pod chlodnice zwrotna do uzyskania prawie klarownago rortworu, 3,4-godzin.
Po oziebieniu w atmosferze wydzielajacego sie w reaksji CO2 do 30C, mieszanine reakcyjna rozciencza sie okolo 440 ml benzenu lub cykloheksanu,seczy od swentualnej zawiesiny i wytraca chlorowodorek tryptaminy przez dodanie gazowego chlorowodoru lub jego etanolowego roztworu.
Po przemyciu, wydzielonago produktu reakcji,benzenem z dodatkiem 18-20% stanolu i odsaczeniu osadu, uzyskuje sie czysty chlorowodorek tryptaminy o zawartosci 96-98%,temperaturze topnienia 254-256C.
Wydajnosc procesu 159-170 g,to jest 82-85% wydajnosci teoretycznej.

PRZYKLAD 2. Do wrzacej zawiesiny 204g/1 mol/D.L-tryptofanu w 440 g/4,4 mola/cykloheksanolu dodaje sie 12 g/0.082 mola/

alpha-tetralonu i prowadzi proces jak w przykladzie 1.
Wydajnosc chlorowodorku tryptaminy o zawartosci 98-99% wynosi 165-173 g, to jest 84-88%.
temperatura topnienia 254-257C.
Produkty otrrzymane wedlug przykladow 1 i 2 o wzorze sumaryczcym C10H12N2Cl/ciezar czasteczkowy 196.7/sa chromatograficzie jednorodne/w ukladzie aceton:amoniak, 50 : 0,5/

       ZASTRZAZENIE PATENTOWE

1. sposob wytwarzania chlorowodorku tryptaminy z D.L-tryptofanu w srodowisku cykloheksanolu,w obecnosci alpha-tetralonu lub w obecnosci tetraliny zawierajecej nadtlenki tetraliny,znamienny tym,ze dekarboksylacje prowadzi sie w temperaturze 160-180C w zawiesinie w 2-2,5 krotnej ilosci cykloheksanolu w stosunku do D,L-tryptofanu w obecnosci alphatetralonu o zawartosci 8-100% lub w obecnosci tetraliny zawierajacej 8-20% nadtlenkow tetraliny,a produkt reakcji wydziela sie jako chlorowodorek przy uzyciu gazowego chlorowodoru ,lub jego alkoholowego roztworu po uprzednim rozcienczeniu oziebionej mieszaniny benzenem lub cyukloheksanem w stosunku objetosciowym 1:1.
2. sposob wedlug zastrz. 1,znamienny tym,ze ilosc dodawanych do reakcji nadtlenkow tetraliny wynosi 8-12% w stsunku do tryptofanu.
3.sposob wedlug zastrz.2 znamienny tym,ze ilosc dodawego do reakcji alphatetralonu wynosi6-8% w stosunku do tryptofanu.
 
 
 
 
    freakyDMT
(Newbee)
07-14-03 23:26
No 447348
      peroxide  Bookmark   

the type of peroxide use is alphatetralone
[529-34-0]3,4-dihydro-1(2H)-naphthalone
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalone
C10H10O FW 146.19 beilstein 7/370
by the way rhodium my polish friend is back and will make a
translation for you,O.K?!